Humanwise Leadership

Humanwise Leadership

Ondanks alle onderzoeken en theorieën is er nog steeds geen consensus over wat leiderschap nu precies is. Veel organisaties voeren leiderschapsprogramma’s en iedereen “doet aan” leiderschapsontwikkeling. Wat is dan precies Leiderschap en wat kun je dan het beste doen?

Samen met David de Boer van Nijenrode ben ik op onderzoek gegaan. Ons gezamenlijk doel van deze literatuur en praktijk studie was het ontwikkelen van een op de wetenschap gebaseerd leiderschapsprogramma welke goed aansluit op de praktijk van alledag. Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot het programma “Humanwise Leadership”.

Humanwise Leadership benadert leiderschap niet alleen vanuit de leidinggevende, maar betrekt ook de medewerkers en de relatie tussen leidinggevende en medewerkers in de ontwikkeling. Een bredere benadering van leiderschapsontwikkeling, welke zorgt voor betrokkenheid, eigenaarschap en naast leiderschap op team of organisatie niveau ook een sterke ontwikkeling op het vlak van persoonlijk leiderschap. 

humanwiseleadership3

 

 

Humanwise Leadership ziet Leiderschap als een wederzijdse verantwoordelijkheid, waar optimale interpersoonlijke relaties van wezenlijk belang zijn. Sterker nog waar het belang van interpersoonlijke competenties gezien wordt als een strategisch voordeel voor organisatie ontwikkeling en succes in de huidige globaliserende economie.

Leiderschap wordt niet gezien wordt als iets wat gekoppeld is aan 1 persoon (de aangewezen leider), maar als een proces waarin zowel leidinggevende als medewerkers een aandeel hebben, en dus ook beide evengoed verantwoordelijk voor zijn. De effectiviteit wordt  groter wanneer ontwikkeling plaats vindt bij zowel leidinggevende, medewerker en de relatie onderling.  

In het kader van zelfsturende/zelforganiserende teams waar een direct hiërarchisch leidinggevende wegvalt, kunnen medewerkers, afhankelijk van taak, opdracht, talenten en competenties de rol van leider op zich nemen. Dit kan alleen als de relatie onderling optimaal is. Dan is een zelfsturend of zelforganiserend team succesvol.

Dit heeft geleid tot de volgende definitie van “Humanwise Leadership”
Leiderschap is een gedeeld relationeel proces van wederzijdse beïnvloeding met als doel het realiseren van gezamenlijke doelen waarin zowel de Leider als de Medewerkers verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het Leiderschapsproces en de daaraan gekoppelde uitkomsten.

Wilt u weten wat Humanwise Leadership voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.