Talenten analyse,  Gedragsanalyse en Drivers Quick Scan

Talenten analyse, Gedragsanalyse en Drivers Quick Scan

Driver Talenten Analyse
is het enige wetenschappelijke gevalideerde online assessment dat talenten in kaart brengt gecombineerd met drivers en energie. Het stelt vragen aan de persoon met betrekking tot kenmerken van zijn of haar professioneel functioneren. Het assessment peilt dieperliggende drijfveren die een persoon eigen zijn. Het geeft inzicht in talenten maar waarschuwt ook voor functioneren onder stress en burnout. Je krijgt een helder beeld van je huidige positie, met extra informatie over de mogelijke volgende stap in jouw professionele carrière. De vraagstelling is ontwikkeld vanuit een framework dat ook gebruikt wordt in wetenschappelijk onderzoek, waardoor deze test meer is dan louter een zelfbeeldscan.

"Het is mijn absolute overtuiging dat ieder individu Talenten en passie heeft die hem of haar onderscheidend maakt in de organisatie."

TDA for Students
is een meetinstrument om de persoonlijke passies en talenten van studenten in beeld te brengen. Daarnaast laat het zien waarvan de student energie krijgt en hoe hij/zij functioneert in groepswerk. Doelgroepen zijn laatste jaars voortgezet onderwijs en studenten middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dit assessment helpt om een gerichte keuze te kunnen maken voor studierichting of opleiding en vermindert het risico op een drop out.

Gedrag Quick Scan
Er zijn veel gedragsscans die op basis van de theorie van Jung gedrag in kaart brengen. De Energetische gedragsscan onderscheid zich van de rest door in korte tijd een perfecte reflectie te geven van jouw gedrag. In een 7 pagina’s tellend rapport lees je alles over jouw gedragsstijlen, hoe je anderen energie kunt geven, welke werkomgeving bij jou past, waar je energie van krijgt en waar je het verliest, welke leiderschapsstijl het beste past bij jouw gedragsstijl en met welke gedragsstijl jij het meest mee hebt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Gedrag en Drivers in Beeld - De 4MinutScan
Deze scan combineert het energetisch gedragsprofiel met de onderliggende drijfveren die een persoon eigen zijn. Het koppelt informatie terug over jouw gedrag en welke controlemechanismen jou ondersteunen of remmen. Deze 4MinuteScan is een excellente start van een persoonlijkcoachingstraject.